Yatırımcı Platformu

Yatırımcı Platformu

Turex A.Ş izahname
Ek 1 Esas sözleşme
Ek 2 İmza sirküleri
Ek 3 2018 - 2019 - 2020 yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolar ve özel denetim raporu
Ek 4 Bağımsız denetim kuruluşu sorumluluk beyanı
Ek 5 Hukukçu raporu
Ek 6A Gayrimenkul değerleme kuruluşu sorumluluk beyanı
Ek 6B Taşıt değerleme kuruluşu sorumluluk beyanı
E
k 7A Gayrimenkul değerleme raporu Esenyurt bina ve arsa
Ek 7B Gayrimenkul değerleme raporu Bitlis 2 adet arsa
Ek 8 Makine değerleme raporu
Sermaye artttırımndan elde edilen fonun kullanım yeri

Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
Turex fiyat tespit raporu

Turex A.Ş  2021 1.dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Turex A.Ş  31 Mart 2021 Mali Tablo
Turex A.Ş. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Tureks A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirun Cetveli
Tureks A.Ş. 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı
Tureks A.Ş. 2021 Yılı Yönetim Faaliyet Raporu
Tureks - SPK 31 Aralık 2021 Bağımsız Denetim Raporu
Tureks - 31 Mart 2022 Bağımsız Denetim Raporu
Tureks A.Ş. 2022 1.dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu - 10.05.2022

Tureks A.Ş. 2021 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Tureks - Faaliyet Raporu Aralık 2022
Tureks - SPK 31 Aralık 2022 Rapor
Tureks A.Ş. 2022 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı