Yatırımcı Platformu

Yatırımcı Platformu

Turex A.Ş izahname
Ek 1 Esas sözleşme
Ek 2 İmza sirküleri
Ek 3 2018 - 2019 - 2020 yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolar ve özel denetim raporu
Ek 4 Bağımsız denetim kuruluşu sorumluluk beyanı
Ek 5 Hukukçu raporu
Ek 6A Gayrimenkul değerleme kuruluşu sorumluluk beyanı
Ek 6B Taşıt değerleme kuruluşu sorumluluk beyanı
E
k 7A Gayrimenkul değerleme raporu Esenyurt bina ve arsa
Ek 7B Gayrimenkul değerleme raporu Bitlis 2 adet arsa
Ek 8 Makine değerleme raporu
Sermaye artttırımndan elde edilen fonun kullanım yeri

Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
Turex fiyat tespit raporu