Halka Arz

Halka Arz

Turex Turizm Halka Arz Oluyor

1 Nisan - 2 Nisan


Turex Turizm Halka Arz Oluyor
#TUREX.HE pay kodu ile Turex Turizm payları (TUREX.HE) 12.00 TL fiyatla 1Nisan – 2 Nisan tarihlerinde Borsa’da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin Cuma günü saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekmekte. 8.000.000 adet sermaye artırımı ve 14.500.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 22.500.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 270.000.000 TL olacak. Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %20,83 olacaktır. Halka arza katılmak için herhangi bir hisse senedi alımında olduğu gibi TUREX.HE koduna 12,00 TL fiyatlı alış emri gönderilmesi yeterlidir. Halka arzın bitiş günü olan CUMA saat 13:00’e kadar emrin girilmesi gerekmektedir.

Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır. Borsa tarafından dağıtım işlemi CUMA günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır. Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri TUREX.HE payına gönderebilecekler.